dr hab. Małgorzata Przanowska adiunkt

Wydział Pedagogiczny


Dyscyplina naukowa:

filozofia, pedagogika

Zainteresowania badawcze:

- pedagogika współczesna i filozofia wychowania; pedagogika alternatywna, pedagogika performatywna; współczesne kierunki pedagogiczne - hermeneutyka filozoficzna, hermeneutyka pytania, hermeneutyka słuchania, hermeneutyka wychowania, badania fenomenologiczne i hermeneutyczne; - dialektyka (i ontologia) hermeneutyczna, dialektyczna mousike a verbum interius; - koncepcja kształtowania dialogicznego, relacyjności oraz słyszalności rzeczy; - zagadnienia translacji, lektury i kształtowania wypowiedzi (pedagogika przekładu); - pojęcie smaku i sensu edukacji, transhumanizm a edukacja, kwestia powtórzenia, naśladowania (imitacji, emulacji) 'wzoru' w doświadczeniu kształcenia/edukacji/ w kontekście zagadnienia twórczości; - zagadnienie kontaktu i (nie)taktu pedagogicznego; doświadczenie muzyczne a edukacja - filozofia, hermeneutyka filozoficzna, fenomen, muzyka, kształcenie, sens edukacji, pytanie, słuchanie, wolność, twórczość, wychowanie, osobowość, takt

description of research interests:

/ contemporary education, philosophy of education; alternative and performative education / philosophical hermeneutics, hermeneutics of question, hermeneutics of listening, hermeneutics of education, phenomenological research / hermeneutic dialectics, dialectic mousike and verbum interius / concept of dialogue education, relatedness and the audibility of things / translation(al) education / concept of taste and sense of education; transhumanism and education; the issue of repetition, imitation, emulation, and composition in education; / philosophy (phenomenology) of music and education / pedagogical contact, performative pedagogy and education; music and education /philosophy, philosophical hermeneutics, phenomenology, sense of education, question, listening, freedom, creativity, individuality, personality, tact

Realizowane projekty:

Aktualnie pracuję nad zagadnieniem relacji między doświadczeniem muzycznym, filozoficznym i pedagogicznym/edukacyjnym w kontekście wyzwań współczesnego świata (np. zdalna edukacja, pandemia, technologizacja relacji międzyludzkich, itp.). Chętnie podejmę się współpracy z osobami, które zainteresowane są współczesnymi (XXI wiek) kierunkami i trendami w pedagogice oraz filozofii wychowania i kształcenia

research projects implemented:

Now I am working on the issue of the relationship between musical, philosophical, and educational experience. I would like to cooperate with students interested in contemporary (21st century) trends in education and pedagogy

USOSweb

Słowa kluczowe:

filozofia, hermeneutyka filozoficzna, fenomenologia, muzyka, sens edukacji, pedagogika performatywna, pedagogika współczesna, sztuka, transhumanizm

Słowa kluczowe:

philosophy, philosophical hermeneutics, phenomenology, music, sense of education, performative pedagogy, contemporary education, art, transhumanism

Kontakt:

pokaż


« Wstecz