prof. dr hab. Joanna Madalińska-Michalak profesor nadzwyczajny

Wydział Pedagogiczny


Field of study:

education, education

Zainteresowania badawcze:

Joanna Madalińska‐Michalak - profesor tytularny w zakresie nauk społecznych. Prowadzi badania, które integrują różne dyscypliny naukowe (pedagogikanauki o zarządzaniu i jakości). Specjalistka w zakresie przywództwa edukacyjnego i prekursorka badań w tym obszarze w Polsce. Jej prace naukowe ukazują nowatorskie podejście do takich problemów, jak odpowiedzialność nauczycieli (opracowanie wystandaryzowanego narzędzia badawczego: Skali Poczucia Odpowiedzialności Zawodowej Nauczycieli, SPOZN); sukces zawodowy nauczyciela i jego uwarunkowania (badania jakościowe); przywództwo edukacyjne (międzynarodowe jakościowe badania porównawcze), etyka, rozwój zawodowy i profesjonalizm nauczyciela (badania jakościowe) oraz polityka dot. edukacji nauczyciela w Polsce i na świecie. Wiceprzewodnicząca World Education Research Association, WERA; Przewodnicząca Teacher Education Policy in Europe Scientific Network (TEPE); Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego (druga kadencja); członek Rady Dyrektorów International Council of Education for Teaching (ICET) i rady European Educational Research Association, EERA.

description of research interests:

Joanna Madalińska-Michalak is Titular Professor of Social Science, within the field of educational research. Her research focuses on teachers’ professionalism and ethics, educational leadership and school development, and teacher education and teache education policies in Europe. She serves for global, international, and national scientific organisations: she is a Vice-President of World Education Research Association (WERA), a President of Polish Educational Research Association (PERA), a member of the Board of Directors of International Council of Education for Teaching (ICET), a member of Council Board of European Educational Research Association (EERA), Chair of Teacher Education Policy in Europe Scientific Network, TEPE. She is a representative of Ministry of Science and Higher Education in European Network on Teacher Education, ENTEP.

Realizowane projekty:

Od roku 1998 zaangażowana w realizację różnych projektów międzynarodowych i krajowych. Wśród nich znalazły się projekty dotyczące: 1. edukacji nauczycieli, w tym: EUDORA (European Doctorate in Teaching and Teacher Education), projekt DIDDISS (Didaktik, Lehren und Lernen in der Lehrerbildung), projekt EPAC (Education Policy Analysis in a Comparative Perspective), i ELHE (@-learning in Higher Education), projekt dot. stawania się nauczycielem europejskim: HOW to Become a European Teacher – Challenges for the Present and the Future, HOWBET, LLP Erasmus Intensive Programme; Etyka w systemie edukacji w Polsce i w wybranych krajach świata zachodniego (Niemcy, Wielka Brytania, Hiszpania, Portugalia, Francja, USA, Norwegia, Finlandia). 2. projekty związane z przywództwem edukacyjnym “Przywództwo w szkołach na obszarach zaniedbanych społecznie w Polsce i w Wielkiej Brytanii (NCN), ‘Leading Schools Successfully in Challenging Urban Contexts: Strategies for Improvement: Erasmus/Comenius 2.1. project); 3. Projekty dotyczące kompetencji nauczyciela: Teachers First – Using Emotional Literacy to Improve VET Teaching in the 21st Century, EL4VET, Program Leonardo da Vinci, Transfer of Innovation), early school leaving and second chance education (Early School-leaving & Second-chance Education – ESSE, Lifelong Learning Programme, Key Activity 4).

research projects implemented:

Since 1998 she has been involved in several international projects. As well as the EUDORA (European Doctorate in Teaching and Teacher Education) project, she has performed the role of a local project coordinator of such European ventures as DIDDISS (Didaktik, Lehren und Lernen in der Lehrerbildung), EPAC (Education Policy Analysis in a Comparative Perspective) and ELHE (@-learning in Higher Education) projects. The latest European projects, in which she has participated, are focused on successful school leadership and school management (Leading Schools Successfully in Challenging Urban Contexts: Strategies for Improvement: Erasmus/Comenius 2.1. project), teacher’s emotional literacy and teacher – student relationships (Teachers First – Using Emotional Literacy to Improve VET Teaching in the 21st Century, EL4VET, Program Leonardo da Vinci, Transfer of Innovation), early school leaving and second chance education (Early School-leaving & Second-chance Education – ESSE, Lifelong Learning Programme, Key Activity 4), and on becoming European teacher (HOW to Become a European Teacher – Challenges for the Present and the Future, HOWBET, LLP Erasmus Intensive Programme)2012-2017 Etyka w systemie edukacji w Polsce i w wybranych krajach świata zachodniego (Niemcy, Wielka Brytania, Hiszpania, Portugalia, Francja, USA, Norwegia, Finlandia)

USOSweb

Słowa kluczowe:

nauczyciel, dyrektor szkoły, edukacja nauczyciela, rozwój zawodowy, etyka, profesjonalizm, kompetencje, przywództwo, innowacje, szkoła

Key words:

teacher, school principal, teacher education, professional development, ethics, professionalism, competence, leadership, innovations, school

Contact:

show


« Back